Διοικείται από Δ.Σ.


ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χρήστος Μασάνης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πρόδρομος Ντουάνογλου
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαγδαλινή Ελευθεριάδου
ΤΑΜΙΑΣ
Παναγιώτης Ζαφειράκης
ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Κωνσταντίνος Παυλίδης
ΕΦΟΡΟΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Βασίλειος Χονδρογιάννης
ΕΦΟΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
Εριφύλη Βαλασάκη
ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ
Ευάγγελος Πανδράκης
ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ
Μιχαήλ Παυλίδης