"Απόστολος Παύλος 2023" Διεθνής Κολυμβητική Συνάντηση - Καβάλα 13-14-15/1/2023